I år 2020 kommer der en overgangsperiode fra maj til september, hvor den nye ferielov træder i kraft. Vi har lavet en informativ artikel her, som guider dig igennem den værste forvirring. Her svarer vi på de mest basale spørgsmål, så du kan danne dig et overblik. Den nye ferielov 2020 påvirker både dem, der starter som helt grønne på arbejdsmarkedet eller i et nyt job, og dem der allerede har optjent ferie i en fast stilling.

  Er man glad for at holde spontane ferier eller sprede sine fridage ud løbende, så vil den nye ferielov være et hit. Den betyder nemlig, at man nu kan holde betalt ferie allerede måneden efter, at man er startet på job. Derfor kaldes den også for “samtidighedsferie”. Indtil nu har det danske arbejdsmarked været indrettet sådan, at lønmodtageren sparer op til at afholde “forskudt ferie”. Kort sagt betyder det, at vi er vant til at spare op gennem et helt kalenderår, før vi kan bruge vores hårdt opsparede rejsedage fra maj og fremefter det følgende år.

  Hvad går ferieloven ud på?

  Den første danske ferielov blev vedtaget helt tilbage i 1938. Ferieloven sikrede samtlige lønmodtagere ret til to ugers ferie og udstak nogle rammer for, hvornår arbejderne måtte tage fri. I dag optjener danske borgere 25 feriedage om året. Det vil sige godt tre en halv uge totalt og fem hele uger, når man ligger sammen med weekenderne. Feriedagene ligger vel at mærke uden for nationale helligdage og fridage såsom påsken og jul. Alle lønmodtagere i Danmark er som udgangspunkt omfattet af ferieloven. Freelancere og selvstændige er dog undtaget og skal selv spare og arrangere en opsparing, som de øremærker til ferie. Tjenestemænd, som er ansat af staten, er også undtaget fra de almene regler om ferie.

  Ferieloven sikrer, at man som medarbejder har krav på at holde ferie. Man kan sagtens indgå aftale med sin arbejdsgiver om særlige vilkår – men så skal de være bedre end rammerne i ferieloven. Du kan selvfølgelig også vælge at holde fri, selvom du ikke har optjent nok feriedage. Da vil det bare være for egen regning, og arbejdsgiveren kan trække næsten 5 procent af din månedsløn per feriedag. Løn under ferie betyder, at du får en fuld dagløn per feriedag – ligesom hvis du gik på arbejde.

  Er du ansat på fuld tid – det vil sige arbejder du 37 timer om ugen – så optjener du 2,08 feriedag for hver måned på din arbejdsplads. Kører du på timeansættelse som for eksempel studiemedhjælper eller deltid, så beregnes din ferie som 12,5 procent af din løn. Din arbejdsgiver kan ikke nægte dig de feriedage, du har ret til ifølge ferieloven.

  Hvordan sparer jeg op med den nye ferielov?

  Som lønmodtager kan du så selv vælge, hvornår du vil afholde dine feriedage fra perioden september 2020 til december 2021. Det betyder, at du kan holde din optjente ferie op til fire måneder efter, at det nye ferie-år er slut. Med de nye regler er det op til dig selv, om du vil holde ferie hver måned, eller om du vil spare det hele sammen og tage af sted på en længere rejse én eller to gange om året. Den nye ferielov giver en hidtil uhørt grad af fleksibilitet, som vil komme rejseentusiasterne til gode. Eller bare dem som har brug for et weekendophold indimellem for at komme lidt væk fra hverdagens stres og jag.

  Vil der være ændringer i mit ferietillæg?

  Ja, der er et par ændringer. Dit ferietillæg ligger på godt én procent af din løn, og det er en slags kompensation til medarbejdere i Danmark. Traditionelt set udbetales den sum sammen med feriepengene i april eller maj eller før, at din ferie begynder. Der rokkes ikke ved ferietillægget i den nye ferielov. Du har stadig ret til det, hvis du optjener ferie med løn. Til gengæld er der lidt nyt på udbetalingsfronten.

  Du kan med den nye ferielov vælge at udbetale tillægget, når du holder ferie. Du kan også vælge, at få udbetalt dit opsparede ferietillæg for de første ni måneder sammen med lønnen i maj måned samt de resterende tre måneder med lønnen i august.

  Du kan selv beregne dine feriepenge inde på borger.dk via deres ferieplanlægger. Den giver dig vejledende beregninger af, hvordan du kan holde ferie i 2020 og i overgangsperioden, som ellers godt kan være lidt forvirrende. Det kan varmt anbefales.

  Hvad sker der med feriedage optjent på den gamle ordning?

  Det er vigtigt at bide mærke i, at du kan overføre de feriedage, som du ikke bruger mellem 1. maj 2020 og 31. august 2020 til den nye periode. I praksis betyder det, at du kan bruge dem helt frem til december næste år og vælge at afholde din ferie, når du vil. Hvis du har optjent feriedage sidste år i 2019 mellem 1. januar og 31. august, så kan du frit holde din tilsvarende ferie fra maj 2020, sådan som det har været kutyme i mange år.

  For at undgå bureaukratisk kaos og dobbelte udbetalinger så er der indført en overgangsperiode, indtil den nye ferielov 2020 træder i kraft i december. Overgangsåret løber fra 1. september 2019 til den 31. august 2020. Her sker der en indfrysning af de 25 feriedage, så man undgår, at den enkelte medarbejder pludselig kan holde 50 dage fri på et år med løn. Det ville automatisk ske, da den nuværende ferielov jo fungerer sådan, at man sparer op til året efter. I stedet bliver midlerne nu indbetalt af arbejdsgiveren til noget, der hedder Lønmodtagerens Feriemidler.

  Når du når folkepensionsalderen, vil du få de resterende feriepenge udbetalt. Kan du ikke vente så længe, er der råd. Du kan nemlig også søge om at få den ekstra opsparing før udbetalt – dog ikke før den 1. oktober i 2021. Lønmodtagernes Feriemidler er en del af LD Fonde, som arbejder med at investerer penge og midler, så der kommer størst muligt afkast. Hvis du har optjent feriepenge fra 1. september 2019 og frem til årets udgang i december, så vil de også automatisk gå til feriefonden. Du kan dog også få dem udbetalt som ferieforskud i 2020.

  Hvilke fordele er der ved ferieloven 2020?

  Hvorfor er den gamle ferielov blevet revideret, kan man spørge sig selv. Fungerede den ikke fint? En af de helt store grunde er, at den simpelthen blev anset for at være for ufleksibel. Sagt lidt firkantet, så har du 16 måneder til at holde ferien med den nye ferielov, mens der ved den gamle kunne gå op til 16 måneder FØR, at du kunne holde lønnet ferie. Da den nye lov blev vedtaget, lavede Beskæftigelsesministeriet en lille video, der fortæller om baggrunden for revisionen. Den finder du her.

  Ferieloven førhen var ikke særlig god for nyuddannede, som ofte skulle vente meget længe, før de havde optjent deres ferieuger. På nationalt tv har der været adskillige indslag med unge, som har følt sig meget pressede over udsigten til at skulle arbejde så mange måneder uden fritid. Det har skabt stemning for forandring i det offentlige såvel som politiske klima i Danmark. Derfor er den nye ferielov 2020 et brud med en udbredt utilfredshed. Den nye ferielov giver borgerne den efterspurgte fleksibilitet i, hvornår de kan afholde deres ferie.

  Rejs afsted når du vil!

  Hvad enten du er til at feriere herhjemme i Danmark eller vores nordiske nabolande, eller om du ønsker at udforske nye kontinenter, så er du blevet mere mobil med den nye ferielov. Er du lidt taktisk, kan du endog slå din ferie sammen med eksempelvis påske eller pinse for at få flest mulige rejsedage ud af det! Den nye ferielov giver mere plads til at strukturere dit arbejdsliv og din fritid, som du ønsker. Den passer rigtig godt ind i en tid med øget fokus på at strukturere sin hverdag anderledes og skabe alternativer til det gode gammeldags ni-til-fem job.

  Her på Ferieudstyr.dk kan du finde inspiration til din næste rejse samt det rejseudstyr, du skal have med på turen. Hvad enten det måtte være en vandretur i de amerikanske skove eller en skiferie i Italien. Hvis du gerne vil danne dig yderligere overblik over, hvor mange feriedage, du har at gøre med i år, kan du lave et ferieregnskab. På borger.dk giver de et rigtig fint eksempel på et hypotetisk ferieregnskab for to personer. Det kan være både for efterårsferien i 2020 eller den kommende juleferie eller vinterferie næste år.

  Hvis du er planlæggertypen, som godt kan lide at have styr på tingene, kan det i overgangsperioden være fordelagtigt at danne sig et fuldt overblik. Vi har i denne artikel givet dig den mest basale viden om den nye ferielov, som du behøver for at navigere det næste års tid, indtil den for alvor er trådt i kraft.

  Comments are closed.